Björn Lundquist Arkitektur is an architectural practice based in Stockholm, Sweden. Björn Lundquist was educated at Lund Institute of Technology and the College of Environmental Design at University of California at Berkeley, recieving his master degree from Lund in 2012. Having worked at renowned Swedish architecture firm Landström Arkitekter since 2006, and running a side business since 2007, he set up his own practice in 2016 with several ongoing projects.

 

FÖR BESTÄLLARE OCH SAMARBETSPARTNERS

Björn Lundquist Arkitektur är en Stockholmsbaserad arkitektverksamhet med inriktning mot nybyggnad och ombyggnad för professionella såväl som privata beställare.

Kännetecknande för vår arkitektur är förhöjningen av det bekanta – att genom lyhördhet gentemot plats och förutsättningar eftersträva en reflekterad arkitektur med tidlösa kvaliteter. Vi tror på samlad visdom från traditionell byggnadskonst som en viktig utgångspunkt i sökandet efter nya lösningar och innovativa omtolkningar.

Genom ett arbetssätt där övergripande gestalt, tekniska system och detaljutformning tillåts samspela redan från första stund kan vi åstadkomma ett rationellt och hållbart resultat som behåller sina värden över tid.

Ett omsorgsfullt arkitektarbete, dokumenterat i välgjorda och tydliga ritningar och handlingar är ett signum för verksamheten. Ett bra material från arkitekten säkerställer kvaliteter och underlättar planering och arbetet under byggtiden. Detta sparar tid och pengar, och möjliggör för entreprenörerna att kunna fokusera på sitt yrkeskunnande istället för på löpande problemlösning.

Vår inställning till våra projekt är ansvarsfull och engagerad, och för bästa resultat är vi med från början till slut. Vi har god vana av allt från första skedets skisser och utredningar, till bygglov och myndighetskontakter, via projektering och konsultsamordning, till senare skedens bygguppföljning och dokumentation.

 

Björn Lundquist (arkitekt SAR/MSA) är utbildad på Lunds Tekniska Högskola och University of California (CED, Berkeley) och har genom egen verksamhet, konsultuppdrag och tidigare anställning stor erfarenhet av komplexa nybyggnads- och ombyggnadsprojekt i varierande skala.

 

GDPR

Från och med den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i hela EU. Syftet med GDPR är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter. 

Fysiska personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder. Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar fysisk person.

Förordningen skiljer mellan allmänna personuppgifter och känsliga personuppgifter.

Känsliga personuppgifter hanteras aldrig av Björn Lundquist Arkitektur AB. Däremot kan vi i våra register ha registrerat följande allmänna personuppgifter om dig som befintlig eller tidigare kund:

  • namn
  • adress (projektadress och faktureringsadress om olika)
  • telefonnummer
  • emailadress

Informationen behandlar vi konfidentiellt och används endast kopplat till vårt samarbete i projekt. Inga personuppgifter kommer tredje part tillhanda, bortsett Björn Lundquist Arkitektur AB:s ekonomiska redovisningskonsult. Inga personuppgifter avslöjas eller säljs till annan tredje part.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring vår behandling av personuppgifter, om du önskar tillgång till den information som vi lagrat om dig, om du upptäckt felaktiga uppgifter, eller om du har andra invändningar eller önskemål kring hur dina personuppgifter hanteras av Björn Lundquist Arkitektur AB.